Slovenian Medical Informatics Association

Slovensko društvo za medicinsko informatiko (SDMI)

Head Office:
Slovensko društvo za medicinsko informatiko
c/o Katedra za javno zdravje
Zaloška 4
Ljubljana,
Slovenia SI-1000
Tel: +386 1 543 7540
Fax: +386 1 543 7541
Email: info@sdmi.si

President and SDMI representative to EFMI, IMIA
Prof. Ivan Eržen, MD, PhD
Email: ivan.erzen@gmail.com

Secretary:
M.Sc. Mojca Paulin, Univ. Dipl. Eng.
Ilirska 8, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Tel: +386 41 745 491
Email: mojca.paulin@gmail.com