POSLANSTVO in DELOVANJE

Slovensko društvo za medicinsko informatiko (SDMI) je strokovno združenje članov, ki delujejo na področju zdravstvene informatike kot izvajalci zdravstvenih storitev, proizvajalci zdravstveno informacijske opreme ali pa so samo uporabniki e-zdravstvenih storitev. Cilj delovanja društva je prispevati k zagotavljanju zdravja ljudi z delom svojih članov na področju zdravstvene informatike.

Poslanstvo SDMI je:

  • spodbujati tesnejše sodelovanje zdravstvenih informatikov na znanstvenem, strokovnem in društvenem področju
  • spodbujati tesnejše sodelovanje zdravstvenih informatikov na znanstvenem, strokovnem in društvenem področju promovirati zdravstveno informatiko v strokovnih in laičnih krogih
  • sodelovati pri oblikovanju nacionalne strategije na področju zdravstvene informatike in njenem uresničevanju


SDMI deluje na več področjih:

  • Organizira predavanja, tečaje, posvetovanja, razprave, seminarje in konference s področja zdravstvene informatike
  • Sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno in znanstveno-raziskovalno ukvarjajo z medicinsko informatiko
  • Spodbuja raziskovalno dejavnost svojih članov
  • Sodeluje s pristojnimi organizacijami pri oblikovanju slovenskega strokovnega izrazoslovja
  • Obvešča člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja društva
  • Izdaja strokovno revijo Informatica Medica Slovenica (IMS)


Člani združenja so osebe, ki se ukvarjajo z zdravstveno informatiko v bolnicah, zdravstvenih domovih, vladnih službah, univerzitetnem okolju, drugih javnih zavodih ter v zasebnih podjetjih. Kot svojo redno dejavnost organizira društvo eno do dve letni strokovni srečanji o aktualnih temah s področja zdravstvene informatike. Vsako drugo leto je eno srečanje večje in praviloma z mednarodno udeležbo, zato ima pomen kongresa. Aktivnost članov društva se kaže tudi v udeležbi na evropskih in svetovnih kongresih ter sodelovanju v projektih, sofinanciranih s strani Evropske komisije.

SDMI se mednarodno povezuje s sorodnimi organizacijami. Od leta 1992 je društvo redni član Evropske federacije za medicinsko informatiko EFMI (European Federation for Medical Informatics)in od leta 1993 član Svetovnega združenja za medicinsko informatiko IMIA (International Medical Informatics Association). Predstavnik SDMI v EFMI in IMIA, ki je sicer član upravnega odbora SDMI je kot nacionalni predstavnik član tako skupščin obeh organizacij.

23. februar 1988; Ljubljana

Sestanek za pripravo in organiziranje društva za medicinsko informatiko

19. oktober 1988; Ljubljana

Ustanovni občni zbor društva za medicinsko informatiko Slovenije; predsednik: Štefan Adamič

1989; Ljubljana

5 strokovnih sestankov: Zdravstvena statistika, Umetna inteligenca, Znanstveno informiranje in 2x Računalniško podprt ZIS

1990Bled

Kongres MI’90: IV. posvetovanje o zdravstveni informatiki s prvo izdajo zbornika

1991Maribor

Srečanje ustvarjalcev na področju medicinske informatike

1992;Bled

Kongres MI’92: Medicinska informatika v službi stroke; včlanitev v EFMI; volilni občni zbor: predsednik: Marjan Premik

1993; Ljubljana

Posvetovanje o podatkovnih bazah v zdravstvu

1993; Gozd Martuljek

Posvetovanje o varovanju podatkov v zdravstvu; včlanitev v IMIA

1994; Bled

Kongres MI’94: Elementi enotnosti ZIS; začetek izdajanja revije Informatica medica Slovenica; urednik: Martin Bigec

1995; Portorož

Posvetovanje: Zdravnik in računalnik

1995; Laško

Posvetovanje: Obvladovanje stroškov v zdravstvu

1996; Bled

Kongres MI’96: Nacionalni cilji in strategija; volilni občni zbor: predsednik: Marjan Premik (ponovna izvolitev)

1997; Otočec

Posvetovanje o sožitju različnih informacijskih tehnologij v zdravstvu

1998; Maribor

Jubilejno strokovno srečanje ob deseti obletnici SDMI

1999; Ljubljana

predstavitev ponudnikov programske opreme

avgust 1999; Ljubljana

15. evropski kongres medicinske informatike MIE’99

2000; Ljubljana

Strokovno srečanje z volilnim občnim zborom: predsednica: Smiljana Vončina Slavec

2001; Gozd Martuljek

Posvetovanje: Telekomunikacije v zdravstvu

2001; Ljubljana

Posvetovanje: Informatika v zdravstvu

2002; Bled

Posvetovanje: Elektronski zdravstveni zapis

2002; Ljubljana

Posvetovanje: Informacijska družba in javni sektor – Informatika v zdravstvu

2003; Bled

Kongres MI’2003: eu – zdravje

2003; Slovenj Gradec

Posvetovanje: Varovanje informacij v zdravstvu

2003; Ljubljana

Posvetovanje: Informacijske tehnologije za izboljšanje razmer v slovenskem zdravstvu

2004; Bled

Kongres MI’2004: e-zdravje v e-Sloveniji

2005; Zreče

Posvetovanje: e-zdravje za boljše zdravje v Sloveniji; volilni občni zbor: predsednik: Ivan Eržen

2006; Zreče

Kongres MI’2006: Zdravje na informacijski poti

2007; Zreče

Posvetovanje: e-zdravje po meri človeka

2008; Zreče

Kongres MI’2008: Od e-zdravja k zdravju; dvajseta obletnica delovanja SDMI