ORGANIZACIJA

Organizacija SDMI (2017–2020)

Predsednik SDMI: Ivan Eržen

podpredsednik SDMI: Tomaž Marčun

tajnica SDMI: Mojca Paulin

zakladnica SDMI: Marija Zevnik

člani upravnega odbora: Vanja Cekuta, Gregor Cuzak, Brane Leskošek, Marjana Pikec, Živa Rant, Drago Rudel, Helena Ulčar

člani nadzornega odbora: Jože Gašperšič (namestnica Urška Zorman), Marija Milavec Kapun (namestnik Dejan Dinevski), Marko Breskvar (namestnik Stane Pušnik)

člani disciplinske komisije: Emil Hudomalj (namestnica Nina Košir), Andrej Orel (namestnica Danila Perhavec), Mate Beštek (namestnica Jožica Leskovšek)

glavni urednik IMS: Gaj Vidmar