Zaključki jubilejnega kongresa

30 let izkušenj v podporo digitalizaciji zdravstva - Zreče, 14. – 16. 11. 2018

Uvod

Slovensko društvo za medicinsko informatiko je med 14. in 16. novembrom 2018 v Zrečah organiziralo kongres MI'2018 z mednarodno udeležbo, s katerim je obeležilo jubilej – 30 let delovanja. Na kongresu se je zbralo preko 200 udeležencev iz vrst managementa, zdravstvenih delavcev, raziskovalcev, informatikov osrednjih institucij in izvajalcev zdravstvene dejavnosti ter predstavnikov domače in tuje industrije.

Izveden je bil obsežen tridnevni program, v katerem so bile obravnavane številne aktualne teme digitalnega zdravja. Predstavljene so bile razvojne naloge in dosežki nacionalnih institucij in izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Predstavljeni so bili raziskovalni projekti in najsodobnejše informacijske tehnologije. Slovenski proizvajalci programske opreme so predstavili nove prebojne rešitve. Med vrhunci programa so bila predavanja tujih in domačih vabljenih predavateljev: predsednice EFMI Lacramioare Stoicu Tivadar, profesorja Walterja Sermeusa, profesorja Vladislava Rajkoviča ter tujih in domačih plenarnih predavateljev iz združenj in industrije.

V predavanjih, predstavitvah in diskusijah so bile izpostavljene naslednje razvojne priložnosti, za katere v Slovenskem društvu za medicinsko informatiko smatramo, da jih morajo pristojne institucije čim prej obravnavati, saj je z njihovo uresničitvijo mogoče učinkovito obvladovati poslovna in strokovna tveganja ter doseči obsežne pridobitve v smislu kakovosti in učinkovitosti slovenskega zdravstva.

 

Nacionalna strategija

Slovenija nima nacionalne strategije digitalnega zdravja. Zadnja strategija je bila pripravljena pred 14 leti.

Apeliramo na Ministrstvo za zdravje, da v sodelovanju z osrednjimi institucijami, zdravstvenimi strokami in informatiki čim pristopi k pripravi nacionalne strategije, v kateri se za naslednje obdobje glede na potrebe in možnosti opredeli nacionalne strateške cilje in aktivnosti za njihovo uresničitev.

Za učinkovito in kakovostno uresničitev zadanih nalog je nujno potrebno vzpostaviti ustrezno organizacijo s sodelovanjem vseh deležnikov ter zagotoviti zadostne kadrovske, finančne in druge potrebne vire.

 

Viri za digitalizacijo

Delež finančnih sredstev in število kadrov (0,48% vseh zaposlenih) informacijske dejavnosti pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v Sloveniji bistveno zaostajata za povprečjem razvitih držav. Delo informatikov je v zdravstvu slabo vrednoteno.

Brez povečanja finančnih sredstev, števila kadrov, boljšega nagrajevanja dela in okrepitve vloge informatikov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti ne bo mogoče uresničiti vse zahtevnejših nalog digitalizacije slovenskega zdravstva.

Apeliramo na ZZZS, lastnike izvajalcev zdravstvene dejavnosti in management izvajalcev, da bistveno povečajo obseg finančnih sredstev za digitalizacijo ter okrepijo in bolje plačajo kadrovske vire za informacijsko dejavnost.

 

Nacionalne rešitve

Podpiramo aktivnosti NIJZ za nadgradnje, izboljšave in širjenje uporabe rešitev eZdravja. Predlagamo krepitev vloge CRPP in širitev vsebin, ki se jih hrani v CRPP, saj le ta lahko postane ključen vir podatkov za podporo kliničnemu delu.

Pozdravljamo razvojno nalogo ZZZS za uvedbo elektronskega Potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, saj rešitev prinaša obsežne pridobitve za paciente, izvajalce zdravstvene dejavnosti, delodajalce, ZZZS in FURS.

 

Nove prebojne rešitve

Napredne rešitve, kot so spletno naročanje obiskov, elektronski arhiv in vrstomati so proizvod domačega znanja. Omogočajo učinkovito poslovanje izvajalcev in sodobne oblike komunikacije med pacienti in zdravstvenimi delavci.

Izvajalcem zdravstvene dejavnosti priporočamo njihovo vključitev v uporabo, saj bodo z njimi optimizirali poslovne procese, zdravstvenim delavcem omogočili več časa za strokovna opravila ter pacientom olajšali komunikacijo z izvajalci zdravstvene dejavnosti in uveljavili urejen vstop v medicinsko obravnavo.

 

Varnost podatkov

S povečevanjem količine osebnih podatkov, ki jih hranijo izvajalci zdravstvene dejavnosti in novih groženj, se povečujejo tveganja pri varovanju osebnih podatkov.

Nova zakonodaja (GDPR in prihajajoči ZVOP-2) zahtevajo, da vsaka organizacija še bolj dosledno vzpostavi vse potrebne normativne, organizacijske in tehnične ukrepe za zaščito osebnih podatkov in jih neprekinjeno nadgrajuje.

Izvajalcem zdravstvene dejavnosti priporočamo, da še naprej profesionalno skrbijo za zaščito osebnih podatkov in sproti odpravljajo tveganja.

 

Povezovanje informacijskih rešitev

Povezovanje osrednjih in specializiranih informacijskih rešitev pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti ter povezovanje le teh z nacionalnimi sistemi omogoča optimizacijo postopkov, točne in hitro dostopne podatke na vseh mestih medicinske obravnave pacienta.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti naj izkoristijo priložnosti povezovanja različnih informacijskih rešitev, ki jih omogočajo standardizirani in pripravljeni vmesniki.

 

Zdravje na daljavo

Z razvojem telekomunikacij, različnih naprav in senzorjev se odpirajo možnosti za uveljavljanje zdravja na daljavo v vse več zdravstvenih dejavnostih (tudi v dermatologiji in zobozdravstvu).

Zdravje na daljavo omogoča hitro komunikacijo med zdravstvenimi delavci ter s pacienti. Omogoča učinkovito obravnavo pacienta, zmanjšuje nepotrebne obravnave, zdravstvenim delavcem omogoča krepitev specialnih znanj.

Prinaša tudi obsežne pridobitve za pacienta (hitrejšo ozdravitev, bolj kakovostno življenje s kronično boleznijo in druge).

Apeliramo na nosilce strok, da zagotovijo strokovno podporo zdravju na daljavo. Apeliramo na Ministrstvo za zdravje, da zagotovi potrebne zakonske podlage. Apeliramo na ZZZS, da za izvajanje zdravja na daljavo zagotovi trdno financiranje.

 

Umetna inteligenca

Umetna inteligenca bo v prihodnje eno od ključnih orodij/pripomočkov v medicini, ki bo zdravstvenim delavcem pomagala pri strokovnih odločitvah.

Nosilci medicinske stroke in informatiki naj spremljajo dobre prakse njene uporabe v zdravstvu in na prioritetnih področjih odpirajo možnosti za njeno uporabo.

 

Podatkovna analitika

Dobre prakse kažejo izreden pomen urejenega zbiranja in analizirana podatkov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in na nacionalnem nivoju, s čemer se dosega učinkovito upravljanje in vodenje izvajalcev zdravstvenih dejavnosti ter kakovostno klinično delo.

Priporočamo pospešeno vzpostavitev rešitev za analiziranje podatkov - tako za poslovno, kot strokovno upravljanje.

 

Slikovna diagnostika

Sodobne rešitve slikovne diagnostike so vse bolj ključno orodje za zagotavljanje kakovostne medicinske obravnave.

Priporočamo njihovo širšo uporabo za zgodnje odkrivanje in učinkovito zdravljenje bolezni.

 

Prioritete informatike v zdravstveni negi

Še naprej moramo skrbeti za večjo prepoznavnost informatike v zdravstveni negi z bolj aktivno vlogo članov SIZN. V SIZN bomo vztrajali s prizadevanji za aktivno delo sekcije društva.

Potrebno je krepiti aktivnosti na področju raziskav in razvoja dokumentiranja v ZN in pridobivanju finančnih sredstev za te naloge

Sodelovati je potrebno na področju informacijske varnosti z upoštevanjem smernic iz mednarodne raziskave, ki je bila predstavljena na kongresu.

 

E-izobraževanje zdravstvenih delavcev in posodobitev izobraževalnih programov

Zdravstveni delavci morajo zaradi novih bolezni, razvoja novih pristopov in zdravstvenih tehnologij vse pogosteje nadgrajevati svoje znanje. E-izobraževanje omogoča učinkovito pridobivanje novih znanj in veščin, ki jih potrebujejo zdravstveni delavci za kakovostno delo.

Priporočamo uporabo sodobnih oblik elektronskega izobraževanja zdravstvenih delavcev - tako v postopku rednega izobraževanja, kot izobraževanja ob delu.

Ker je uporaba digitalnih rešitev v zdravstvu predpogoj za kakovostno in učinkovito delo zdravstvenih delavcev, apeliramo na nosilce izobraževanj zdravstvenih delavcev, da stalno posodabljajo izobraževalne programe in vanje vključujejo znanja s področja digitalnega zdravja. Apeliramo na management izvajalcev zdravstvene dejavnosti, da zagotovijo stalno nadgrajevanje teh znanj zdravstvenih delavcev.

Zreče, 16.11.2018

                                                                                                                                                                                                                                                           Predsednik SDMI

                                                                                                                                                                                                                                                                 Ivan Eržen

Nazaj

Zadnje novice

Objavljeno dne:

Seznam telemedicinskih rešitev v slovenskem zdravstvu

V okviru SDMI smo ugotovili, da obstaja v Sloveniji kar nekaj telemedicinskih rešitev. Začeli smo s pripravo popisa vseh delujočih telemedicinskih rešitev v slovenskem zdravstvu. Popisati želimo vse tovrstne rešitve. S tem lahko razvitost telemedicine v Sloveniji promoviramo tudi izven naše države.

 

Objavljamo prvo verzijo seznama. Vljudno vabimo vse, ki svoje rešitve ne najdejo v tabeli, da nam sporočijo podatke po e-pošti na naslov sdmi.drustvo@gmail.com. Seznam bomo predvidoma dopolnjevali v skladu z nastajanjem in uvajanjem novih rešitev.

 

Uporaba podatkov iz tabele je dovoljena z navedbo vira.

 

SDMI

Objavljeno dne:

Član SDMI, Drago Rudel, v "Delu", priloga "Svet kapitala" polemično o e-zdravstvenih storitvah v Sloveniji

Spoštovani!

Novinar Marko Vidrih je v prilogi časnika Delo "Svet kapitala", 29.5.2020 objavil tri (nerevidirane) članke na osnovi pisanja našega člana Draga Rudla. V nadaljevanju vam posredujemo povezave do člankov v elektronski obliki:

Telemedicina v pomoč kroničnim bolnikom v času COVID-19
 
Dr. Drago Rudel: Strategije eZdravja v Sloveniji ni, ministrstva pa so med seboj neusklajena
 
Slovenija ima vpeljan uničujoč sistem zdravstva (beri: zdravstvene politike)

Objavljeno dne:

Podaljšan rok za oddajo prispevkov MI 2020

Spoštovani,

obveščamo vas, da je rok za oddajo povzetkov prispevkov za kongres MI 2020 Digitalni mostovi v zdravstvu, ki bo med 4. in 6. 11. 2020, podaljšan do ponedeljka, 1. 6. 2020.

Vabilo si oglejte tukaj. Navodila glede priprave prispevkov, povzetkov ali posterjev pa najdete tukaj.

Z lepimi pozdravi !

Objavljeno dne:

Izid Monografija ob 30-letnici SDMI

 

Slovensko društvo za medicinsko informatiko je konec leta 2018 praznovalo 30 let delovanja.

Ob tem okroglem jubileju je izšla publikacija z naslovom Monografija, katere vsebino o začetkih delovanja društva in vsemu, kar se je v minulih tridesetih letih zanimivega v okviru društva dogajalo, si lahko preberete na spodnjih dveh povezavah:

MONOGRAFIJA 1. del

MONOGRAFIJA 2. del

 

Lepo vabljeni k prebiranju publikacije.

SDMI

Objavljeno dne:

MI'20 Oddaja prispevkov - vabilo

Upamo, da ste ostali zdravi in da ste v redu. Tudi v Slovenskem društvu za medicinsko informatiko smo dobro.

Na vseh področjih se vsi trudimo, da gremo naprej.  V SDMI nadaljujemo priprave na letošnji kongres.

Pomen informatike v zdravstvu je z epidemijo še bolj prepoznaven, saj nam digitalni pristop  omogoča izvajanje  številnih različnih stikov na daljavo. Pričakujemo, da  bo prav epidemija prinesla nov zagon pri širjenju uporabe informacijskih in telekomunikacijskih orodij v zdravstvu, ko se vsi še bolj zavedamo, kako pomembno je imeti sodobno zdravstveno varstvo.

Vsekakor upamo, da bo epidemije do novembra konec in se bomo v Zrečah lahko vsi srečali v živo. Če nam razmere tega ne bodo dopuščale, bomo dogodek izvedli v obliki webinarja.

 

Spoštovani avtorji, ponovno lepo vabljeni k prijavi vaših prispevkov. Vabilo si oglejte tukaj. Navodila glede priprave prispevkov, povzetkov ali posterjev pa najdete tukaj.

Rok za prijavo povzetkov se že bliža, saj vaše prijave zbiramo do vključno ponedeljka, 18. maja 2020.

Če imate vprašanje glede programa kongresa, prispevkov, povzetkov ali posterjev, nam pišite na program@sdmi.si, vprašanja v zvezi z organizacijo kongresa pa nam pošljite na info@sdmi.si.

 

Bodite dobro in ostanite zdravi.

Vaš SDMI

Objavljeno dne:

MI'2020 Vabilo k oddaji prispevkov

Spoštovani,

ponovno vas obveščamo, da bomo letošnji kongres MI'2020 organizirali v Termah Zreče. Potekal bo od 4. do 6. novembra 2020, zato vas vabimo, da si rezervirate termin.

 

Vabimo vas k oddaji povzetkov in aktivnem sodelovanju na kongresu. Vabilo si oglejte tukaj.

Navodila glede priprave prispevkov, povzetkov ali posterjev pa najdete tukaj.

 

Če imate vprašanje glede programa kongresa, prispevkov, povzetkov ali posterjev, nam pišite na program@sdmi.si, vprašanja v zvezi z organizacijo kongresa pa nam pošljite na info@sdmi.si.

 

Lep pozdrav,

ekipa SDMI

Objavljeno dne:

Najava kongresa MI'2020 - Zreče 4.-6.11.2020

Spoštovani,

obveščamo vas, da bomo letošnji kongres MI'2020 organizirali v Termah Zreče, potekal bo od 4. do 6. novembra 2020, zato vas vabimo, da si rezervirate termin.

Vabilo k aktivni udeležbi sledi kmalu.

 

Veselimo se ponovnega druženja!

 

Lep pozdrav,

ekipa SDMI

Objavljeno dne:

Strokovno srečanje SDMI 2019 - video posnetki

Spoštovani!
 
Na spodnjih povezavah si lahko ogledate video posnetke nekaterih predstavitev iz strokovnega srečanja SDMI Digitalizacija v zdravstvu, ki je bilo 7. in 8. novembra 2019 v Termah Zreče.
 
Izjave udeležencev - https://youtu.be/SfPvchKaTLM
 
Marjan Sušelj: 130 let zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji - https://youtu.be/udPADuyDVGc
Francois Commagnac: Analytical approach in the evolution of modern healthcare - https://youtu.be/wMnaidLSYCg
Jurij Šorli in Lado Modic: Digitalna preobrazba v Bolnišnici Topolšica in razvojne priložnosti - https://youtu.be/oG8NO0HXLhY
Marko Čenčič: Pomen integriranih tehnologij za poslovno in klinično odličnost v zdravstvu - https://youtu.be/DJ4JWlCDlT8
Miha Stražišar: Prepoznava govora - pot k digitalizaciji zdravstva - https://youtu.be/KT9hXdf6e5Y
Brane Leskošek: Nacionalna infrastruktura ELIXIR-SI za informacije za področje ved o življenju - https://youtu.be/3gIqsz6PS2M
Matjaž Fležar: Kodiranje in financiranje hospitalnih storitev - kdo je glavni? - https://youtu.be/nT8uZxeiT7I
Maja Navodnik Preložnik: Projekt integracije diabetičnega e-kartona med primarnim in sekundarnim nivojem - https://youtu.be/BqStB_yb6Kk
Marjana Pikec: Projekt integracije diabetičnega e-kartona med primarnim in sekundarnim nivojem, 2. del - https://youtu.be/4vG6qNlgQ8c
Ana Marija Jelovšek: Informatizacija procesa »Slovenski nacionalni program presejanja novorojencev za izbrane prirojene bolezni« https://youtu.be/om41eUnrQ1E
HealthDay.si: Digitalne inovacije v zdravstvu, pod okriljem DIH HealthDay.si - https://youtu.be/kqO1U89e6fY
Urša Presekar: Digitalna preobrazba Centra za zdravljenje bolezni otrok - https://youtu.be/c4ZjA_Q2oIc
Dejan Zilli: Telemedicinska obravnava v referenčnih ambulantah - https://youtu.be/fBs12IytM4E
Jure Dimec: TeleFarma – optimizacija uporabe tima kliničnega farmacevta v sistemu zdravstvenega varstva - https://youtu.be/angQ_KRUrF0
Andraž Kondža: Robotska kirurgija v urologiji - https://youtu.be/SmBH3V46Ow0
 
Vabljeni k ogledu predstavitev.

Objavljeno dne:

Zaključki strokovnega srečanja SDMI 2019

Slovensko društvo za medicinsko informatiko je 7. in 8. oktobra 2019 v Zrečah organiziralo strokovno srečanje SDMI 2019.

Objavljamo zaključke strokovnega srečanja SDMI 2019.