Akademija SDMI

Objavljeno dne:

Vse pogosteje govorimo o nujnih spremembah v slovenskem zdravstvu. Predvsem so prisotne zahteve po povečanju kakovosti in učinkovitost, zagotavljanju boljšega dostopa in zadovoljstva pacientov, zmanjšanju stroškov poslovanja…

Objavljeno dne:

V zdravstvu v današnjih, kriznih časih predstavlja velik izziv vprašanje, kako povečati kakovost in učinkovitost dela medicinskega osebja, zagotoviti zadovoljstvo pacienta, zmanjšati stroške poslovanja ter izboljšati rezultate dela zdravstvenih organizacij…