Novice

Izhodišča za pripravo nacionalne strategije zdravja na daljavo

V mnogih državah sveta poteka z uvajanjem sodobnih storitev zdravja na daljavo tiha revolucija sprememb zdravstvenih sistemov. Upravni odbor Slovenskega društva za medicinsko informatiko (UO SDMI) se zaveda potreb po uvajanju teh radikalnih sprememb tudi v slovenskem zdravstvenem sistemu. Ker Ministrstvo za zdravje še ni pripravilo nacionalne strategije za storitve zdravja na daljavo, se je UO SDMI odločil, da podpre ta proces s pripravo strokovnih izhodišč za nacionalno strategijo. V 2012 je delovna skupina SDMI pripravila dokument »Izhodišča za pripravo nacionalne strategije zdravja na daljavo«.

V dokumentu je predstavljeno področje storitev zdravja na daljavo, podan je prispevek k poenotenju terminologije vezane na tovrstne storitve v Sloveniji, opisano je stanja na tem področju v Sloveniji in Evropi, podane so potrebe po zagotovitvi pravnih in etičnih podlag za te storitve. Predstavljeni so pričakovani učinki uvedbe storitev, med njimi tudi ekonomski. Dokument izraža jasno potrebo po strateškem pristopu in nakazuje korake, ki jih mora opraviti pripravljavec strategije, da bi v bližnji prihodnosti v Sloveniji uporabnikom (zdravim osebam in bolnikom) ponudili nove oblike storitev – storitve zdravja na daljavo za ohranjanje oz. pridobivanje zdravja. Pomemben namen dokumenta je tudi opredeliti odgovornost za realizacijo posameznih ciljev predlagane strategije.

Dokument je bil strokovno potrjen v krogih informatikov v zdravstvu in drugih strokovnjakov iz zdravstva v okviru javne razprave med člani SDMI, nato pa še na delavnici v okviru SDMI kongresa MI’2012. V 2013 je podporo dokumentu izrazilo več kot 15 ključnih deležnikov v zdravstvu, med njimi: MZ, MIZKŠ-DID, ZZZS, ZdZZ, IVZ, SSZS, Zbornica-Zveza, Vzajemna, ZTM, pa tudi predsednici Odbora za zdravstvo Državnega zbora RS. Septembra 2013 smo dokument predali Ministrstvu za zdravje kot strokovni prispevek članov SDMI za pripravo strategije zdravje na daljavo v Sloveniji.

Skip to content