Strokovno srečanje MI'23

Zaključki strokovnega srečanja

Zaključki strokovnega srečanja MI’23 »Trajnostna digitalna prihodnost zdravstva«
Terme Zreče, 9. in 10. november 2023

Spoštovani,

vabimo vas na tradicionalni izobraževalni dogodek s področja digitalizacije v zdravstvu, ki smo ga letos organizirali v obliki strokovnega srečanja.

V digitalizaciji slovenskega zdravstva so bili narejeni že številni koraki, a je pred nami še veliko priložnosti, ki jih med drugim omogočajo vse boljše digitalne veščine pacientov, novi načini uporabe informacijskih tehnologij kot so tehnologije umetne inteligence, še bolj povezane informacijske rešitve, raziskovalni dosežki, boljša uporaba razpoložljivih podatkov in še bolj enotno vodenje podatkov z uporabo standardov.

Nadaljnja digitalizacija je več kot nujna, saj nam lahko bistveno pomaga pri zagotavljanju hitro dostopnih in kakovostnih zdravstvenih storitev ob vse bolj kompleksnih zdravstvenih storitvah, višjih pričakovanjih pacientov in omejenih virih.

Rezervirajte si čas in pridite v Zreče po nova znanja in informacije za odkrivanje in uresničevanje novih priložnosti digitalizacije.

S spoštovanjem,
Tomaž Marčun
Predsednik SDMI

Pokrovitelji

Program strokovnega srečanja

Četrtek, 9. novembra 2023
8:30 – 9:30Prihod in registracija udeležencev
9:30 – 10:00Odprtje srečanja in uvodni nagovori
10:00 – 11:00
Plenarna predavanja (1. del)
Alenka Kolar: Kaj prinaša in kaj spreminja predlog Zakona o digitalizaciji zdravstva
Peter Benedik: Decentralizirano arhitekturno omrežje za digitalno transformacijo zdravstva
11:00 – 11:30Odmor
11:30 – 13:15
Plenarna predavanja (2. del)
Gregor Cuzak: Digitalna navodila za zdravila
Roko Malkoč: Digitalizacija bolnišnic v Kataloniji – Platforma za upravljanje zdravil zgrajena na standardu openEHR
Peter Pustatičnik, Bojan Jurca, Marjeta Pučko, Elena Nikolavčič: V redni klinični praksi delujoča rešitev za kakovostno in varno telemedicinsko obravnavo pacientov
Paris Gallos: MedSecurance: Addressing cybersecurity and safety assurance challenges on Internet of Medical Things (IoMT)
13:15 – 14:45Odmor za kosilo
14:45 – 15:20
Plenarno predavanje
Žiga Hočevar, predstavnica ZDŠ in UL: Klik bliže preventivnim pregledom in cepljenju: digitalna storitev za študente
15:20 – 16:30
Digitalna transformacija pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti
Vodi Marjana Pikec
Standardizacija in evalvacija rešitev zdravja na daljavo
Vodi Neja Samar Brenčič
Rajko Vajd, Jožica Leskovšek: Pomembnost informacijskih tehnologij pri povečanju učinkovitosti dela zdravstvenih delavcevDrago Rudel: Significant research in the field of Telehealth Standardization and Accreditation Programs
Marjana Pikec: Izzivi uvedbe bolnišničnega informacijskega sistemaNeja Samar Brenčič: Evaluation of Telehealth Solutions using a set of standards criteria as a method for raising quality
Janez Kramar: Prenos podatkov v urgentni center, e-Triaža in telemedicinaPeter Pustatičnik, Elena Nikolavčič: Pozitivni učinki nacionalnega projekta E-oskrbe na domu
16:30 – 16:45
Odmor
16:45 – 17:40
Okrogla miza o aktualnih izzivih digitalizacije v zdravstvu
⭐ Sodelujejo: Alenka Kolar, Borut Peterlin, Gregor Cuzak, Brane L. Leskošek
17:50 – 18:30
Skupščina SDMI
19:15 – …
Družabni večer
Petek, 10. novembra 2023
8:00 – 9:00Prihod in registracija udeležencev
9:00 – 10:30
Nacionalne rešitve
Vodi Dalibor Stanimirović
Informatika v zdravstveni negi
Vodi Boštjan Žvanut
Živa Rant, Dalibor Stanimirović: Izgradnja registra redkih nemalignih bolezni⭐ Vladislav Rajkovič: Bo umetna inteligenca zdravstvo obrnila na glavo?
Tomaž Marčun, Maja Polutnik, Biljana Ljubić: Elektronsko potrdilo o darovanju krvi – enostavno za darovalce in učinkovito za uporabnike Nino Fijačko, Lucija Gosak, Daniel Vinojčić, Jana Dragar, Tilen Štiftar, Špela Metličar, Gregor Štiglic: Razvoj 360 stopinjskega videoposnetka v navidezni resničnosti na tematiko temeljnih postopkov oživljanja odrasle osebe
Caterina Leonardi, Vesna Lešnik Štefotič, Špela Urh Popovič, Zdravko Marič, Aleš Anžur, Metka Zaletel: Digitalizacija procesa poročanja o vzrokih smrti (eSmrti)⭐ Uroš Višič: Izvedba simulacijskih delavnic za zaposlene v zdravstveni in babiški negi v perinatologiji
Matjaž Trontelj: Dostop do občutljivih osebnih podatkov v korist pacienta Uroš Višič, Bojana Strmec: Digitalizacija spremljanja plodovih srčnih utripov v perinatalnem zdravstvenem varstvu
Hajdi Kosednar: Dejavniki, ki vplivajo na pravilnost podatkov o čakalnih dobahNino Fijačko, Špela Metličar: Pregled resnih iger na področju urgentne medicine
  Eva Pišljar, Jana Knez: Model za oceno tveganja ogroženosti novorojenčka takoj po porodu
  Darja Fridau, Cvetka Krel, Sebastjan Bevc: Skrb za pacienta pri uporabi elektronskega zapisa zdravstvene nege: sistematičen pregled literature
  Nino Fijačko, Daniel Vinojčić, Gregor Štiglic, Špela Metličar: Učenje veščin temeljnih postopkov oživljanja odrasle osebe z resno mobilno igro
 ⭐ Adrijana Svenšek, Lucija Gosak, Leon Kopitar, Gregor Štiglic: Uporaba merilnika za neprekinjeno merjenje glukoze v krvi kot oskrba pacientov na daljavo
  Nena Kodermac, Melita Peršolja: Zadovoljstvo pacientov s storitvijo e-zdravje v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica
  Boštjan Žvanut, Patrik Pucer, Anže Mihelič, Kaja Prislan Mihelič, Igor Bernik, Simon Vrhovec: Izpostavljenost starejših odraslih kibernetskim grožnjam
 Adisa Tokmaković: Ocena delirija pri pacientih na intenzivni terapiji
10:30 – 11:00Odmor
11:00 – 11:25
Plenarno predavanje
Ivana Ognjanović: Digital health understanding and perspectives of medical and nursing students
 
11:30 – 11:50
Varno, zanesljivo, urejeno
Vodi Živa Rant
Informatika v zdravstveni negi
Vodi Uroš Rajkovič
Matej Naglič, Andrej Vovk, Tomaž Marčun: Z elektronsko hrambo do zanesljivega in urejenega poslovanjaSimona Hvalič Touzery, Mojca Šetinc: Sprejemanje pametnih tehnologij med medicinskimi sestrami: študija obsega
  Anže Mihelič, Ana Guzej, Ina Hennen, Boštjan Žvanut: Uporaba domačih socialnih robotov med starejšimi odraslimi v Sloveniji in Nemčiji
 Mojca Poredoš, Bojana Filej, Jerneja Meža, Barbara Smrke, Tamara Štemberger Kolnik: Uporaba platforme Padlet in visokokakovostnih izobraževalnih videoposnetkov za spodbujanje obrnjenega učenja in medvrstniškega učenja
 Cvetka Krel, Dominika Vrbnjak, Gregor Štiglic, Sebastjan Bevc: Skrb za pacienta pri tehnološko kompetentni uporabi elektronskega zapisa zdravstvene nege: kvalitativna raziskava”
11:50 – 12:50
Uporaba tehnologij umetne inteligence v zdravstvu
Vodita Gregor Štiglic in Dejan Dinevski
Informatika v zdravstveni negi
Vodi Ema Dornik
Sara Močnik, Dejan Dinevski, Hojka Gregorič Kumperščak: Uporaba tehnologij umetne inteligence za diagnosticiranje in zdravljenje oseb z mejno osebnostno motnjo Rok Drnovšek, Marija Milavec Kapun, Uroš Rajkovič: Večkriterijski ocenitveni model za izboljšano oceno tveganj v zdravstvu
Mojca Dovnik, Jože Balažic, Dejan Dinevski: Potenciali tehnologij umetne inteligence za uporabo v sodnomedicinski praksiLucija Matić, Marija Milavec Kapun: Diapazon ljubezni in sovraštva digitalizacije v izobraževanju medicinskih sester
Nino Fijačko, Špela Metličar, Gregor Štiglic: Uporaba navidezne resničnosti in umetne inteligence v podajanju vsebin iz prve pomoči Ana Skubic, Tina Gogova: Sodobna tehnologija v enotah intenzivne terapije
  Maja Klančnik Gruden, Andreja Mihelič Zajec: Priporočila za razvoj oziroma izboljšavo informacijskega sistema zdravstvene nege: integrativni pregled literature
12:50 – 13:20Odmor
13:20 – 14:00
Uporaba raziskovalne infrastrukture ELIXIR Slovenija
Vodi Brane Leskošek
Sestanek članov SIZN
Vodi Boštjan Žvanut
Brane Leskošek, Katja Črnec, Polonca Ferk, Jan Gojznikar, Marko Vidak, Nadja Žlender: HPC raziskovalna infrastruktura ELIXIR-SI z orodji in storitvami za upravljanje podatkov v okviru mreže VETLAB: praktičen primer sodelovanja med ELIXIR-SI in IAEAPredstavitev aktivnosti v 2023 in načrt za 2024
Brane Leskošek, Polonca Ferk, Marko Vidak, Nadja Žlender: Storitve ELIXIR Slovenija na področju izdelave načrtov za upravljanje s podatki – DSW in DMP OnlineOblikovanje zaključkov strokovnega srečanja SDMI-SIZN
14:00 – 15:15Odmor za kosilo
15:15 – 15:45Priprava zaključkov strokovnega srečanja Vodi Neja Samar Brenčič
Skip to content