A Century of Telemedicine – Curatio Sine Distantia et Tempora

Spoštovani,

o 100 letnici telemedicine je izšla e-knjiga z naslovom: “A Century of Telemedicine – Curatio Sine Distantia et Tempora”.

Objavljamo je po delih oziroma poglavjih.

1. poglavje

2. poglavje

3. in 4. poglavje

5. in 6. poglavje