Letna skupščina 2023

VABILO

Upravni odbor društva SDMI vabi vse člane društva na

LETNO SKUPŠČINO

v četrtek, dne 18. maja 2023 ob 16.00 uri
v leseni predavalnici Medicinske fakultete na Zaloški 4 v Ljubljani.

Dnevni red:

 1. Volitve delovnih teles skupščine SDMI
 2. Obravnava in potrditev poročil za leto 2022:
  Poročilo o delu SDMI (poročata predsednik in tajnica SDMI)
  Poročilo o finančnem stanju SDMI (poroča zakladnica SDMI)

  Poročilo nadzornega odbora SDMI

  Poročilo disciplinske komisije SDMI
 3. Obravnava in potrditev načrta dela in finančnega načrta za leto 2023
 4. Prenova spletišča SDMI in sodobno informiranje članov SDMI (Brane L.
  Leskošek)
 5. Razno

Delovna gradiva bodo najmanj 10 dni pred skupščino objavljena na spletni strani
društva SDMI (https://splet.sdmi.si ) v razdelku »Skupščina SDMI«.

V primeru, da bo skupščina ob 16h nesklepčna, bo skupščina začela z delom po
zaključku strokovne teme.


Vljudno vabljeni!

Tomaž Marčun
predsednik SDMI

vabilo_skupščina_SDMI-2023

Skip to content