Najava strokovnega srečanja Trajnostna digitalna prihodnost zdravstva

Slovensko društvo za medicinsko informatiko

najavlja strokovno srečanje

Trajnostna digitalna prihodnost zdravstva

9. in 10. novembra 2023 v Termah Zreče

Spoštovani,

tradicionalni izobraževalni dogodek s področja digitalizacije zdravstva bo letos potekal v obliki strokovnega srečanja. Tudi tokrat bomo v programu celovito obravnavali aktualne teme.

Digitalizacija omogoča nove pristope, s katerimi dosežemo višjo kakovost in učinko vitost v zdravstvu. Zato izkoristimo številne priložnosti, ki jih med drugim omogočajo nova informacijska oprema, nove in še bolj povezane informacijske rešitve, raziskovalni dosežki, boljša uporaba podatkov, ki so na voljo, ter še bolj enotno vodenje podatkov z uporabo standardov. A hkrati upoštevajmo zakonitosti trajnostnega razvoja tako, da bodo digitalne rešitve prispevale k vzdržnosti slovenskega zdravstva.

Avtorji, lepo vabljeni k predstavitvi svojih dosežkov, projektov, raziskav in pobud. Za uvrstitev v program strokovnega srečanja se obrnite na člane programskega odbora ali njihov kontaktni naslov.

Organizacije, ki bi želele na strokovnem srečanju predstaviti informacijsko opremo in rešitve ali finančno podpreti strokovni dogodek, lepo vabljene, da stopite v stik z orga nizacijskim odborom.

Vsi, ki vas zanima trajnostna digitalna prihodnost v zdravstvu, prav lepo vabljeni, da si rezervirate čas za strokovno in prijetno srečanje v Zrečah.

Tomaž Marčun
Predsednik SDMI

Več informacij preberite v priponki.

Skip to content