Prenova procesov v zdravstvu in njihova informacijska podpora

Prenova procesov v zdravstvu in njihova informacijska podpora

Vse pogosteje govorimo o nujnih spremembah v slovenskem zdravstvu. Predvsem so prisotne zahteve po povečanju kakovosti in učinkovitost, zagotavljanju boljšega dostopa in zadovoljstva pacientov, zmanjšanju stroškov poslovanja. Boljše upravljanje poslovnih procesov je zagotovo ena od poti za doseganje teh ciljev. Prav procesni pristop je marsikateri gospodarski organizaciji omogočil učinkovit preobrat. Izboljšuje uspešnost poslovanja ob zmanjšanju stroškov ter dvig zadovoljstva tako strank kot zaposlenih. Metode upravljanja (management) poslovnih procesov (v nadaljevanju MPP), ki jih je kot dobre in uspešne potrdila praksa v gospodarstvu, so v povezavi s prizadevanji Akademije Slovenskega društva za medicinsko informatiko (ASDMI) že našle pot tudi na področje zdravstva.

Potrebe

V zdravstvu v današnjih, kriznih časih predstavlja velik izziv vprašanje, kako povečati kakovost in učinkovitost dela medicinskega osebja, zagotoviti zadovoljstvo pacienta, zmanjšati stroške poslovanja ter izboljšati rezultate dela zdravstvenih organizacij. Menedžment poslovnih procesov (MPP) je zagotovo eden od odgovorov. MPP in procesno gledanje na organizacijo sta marsikateri gospodarski organizaciji omogočila korenito izboljšati poslovanje, če ne celo zagotoviti preživetje. Aktualnost MPP se kaže tudi v tem, da je tema vključena v projekt E-zdravje ter se uvršča na strokovna srečanja Slovenskega društva za medicinsko informatiko (SDMI).
Uporaba metod menedžmenta poslovnih procesov organizaciji omogoča izboljšati zadovoljstvo strank, uspešnost poslovanja ob zmanjšanju stroškov ter dvigniti zadovoljstvo zaposlenih. Metode MPP, ki jih je praksa potrdila kot dobre in uspešne v gospodarstvu, so v povezavi s projektom eZdravje že našle pot tudi na področje zdravstva.
Izkušnje kažejo, da so tudi zdravstveni informatiki v slovenskih zdravstvenih organizacijah pogosto aktivno vključeni v prenovo poslovnih procesov, zato potrebujejo poglobljeno znanje s področja MPP in v prihodnosti brez teh znanj ne bodo mogli delovati. Zaradi izraženih potreb po bolj praktičnem vidiku usposabljanja SDMI v okviru svoje sekcije Akademija SDMI nadaljuje svoje aktivnosti na področju MPP.

Komu je delavnica namenjena?

Delavnica je najprej namenjena zdravstvenim informatikom, ki bodo aktivno udeleženi v projektih prenove procesov v zdravstvu. Zaradi temeljne in interdisciplinarne obravnave tematike na tem nivoju je delavnica primerna in odprta tudi za druge člane projektnih timov, ki bodo predvidoma vključeni v prenovo procesov.

Zakaj se udeležiti te strokovne delavnice?

Osnovni cilj delavnice je udeležencem na praktičnem primeru s področja zdravstva zagotoviti konkretno, reprezentativno in kakovostno izkušnjo iz prenove procesov in s tem pridobiti praktične kompetence, potrebne za uspešno izvajanje nalog te vrste v lastnih okoljih. Udeleženci delavnice bodo obravnavali primer iz prakse, ga analizirali in zanj razvili predlog prenove v vseh potrebnih razsežnostih. Praktično delo bo potekalo ob ustrezni informacijski podpori in namenskem programskem orodju za delo s poslovnimi procesi.

Pridobljene kompetence

Udeleženci bodo pridobili kakovostno izkušnjo iz prenove procesov za uspešno in samostojno izvajanje nalog te vrste v lastnih okoljih.

Kakovostno vodenje delavnice

Delavnico bo vodil eden vodilnih strokovnjakov s področja MPP v Sloveniji, ki ima bogate znanstveno-raziskovalne in praktične izkušnje doma in v tujini, tudi v zdravstvu.

Prenova procesov v zdravstvu in njihova informacijska podpora
enkratna strokovna delavnica
v prostorih Inštituta za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI)
Vrazov trg 2 v Ljubljani
v petek, 26. novembra 2010 od 14:30 do 18:00
in v soboto, 27. novembra 2010 od 9:00 do 12:30
Število udeležencev je omejeno!
Stroške delavnice delno pokriva Slovensko društvo za medicinsko informatiko

VSEBINA STROKOVNE DELAVNICE

Formalizacija projekta prenove poslovnih procesov
• Organiziranost in organiziranje
• Faze projekta prenove
• Modeli in objekti
• Metode, tehnike in orodja

Posnetek stanja
• Posnetek organizacijskih in kadrovskih struktur
• Posnetek dokumentacijskih in informacijskih struktur
• Funkcijsko drevo
• Proces (sedanje stanje)

Analiza stanja
• Analiza modela
• Primerjalna analiza
• Vpliv zunanjih faktorjev

Prenova procesa
• Modeliranje ciljnega procesa
• Prilagoditev informacijske in dokumentacijske podpore ciljnim procesom
• Prilagoditev organizacijskega in kadrovskega sistema ciljnim procesom

Menedžment procesov
• Širši sistemski kontekst: procesi vs. organizacijska struktura, informacijski sistem, kadrovski sistem
• Vzpostavitev mehanizma nenehnega prilagajanja procesov spreminjajočim se razmeram

Skip to content