Revijalna predstavitev orodij za upravljanje poslovnih procesov

Revijalna predstavitev orodij za upravljanje poslovnih procesov v Ljubljani, 28. januarja 2011 Vse pogosteje govorimo o nujnih spremembah v slovenskem zdravstvu. Predvsem so prisotne zahteve po povečanju kakovosti in učinkovitost, zagotavljanju boljšega dostopa in zadovoljstva pacientov, zmanjšanju stroškov poslovanja. Boljše upravljanje poslovnih procesov je zagotovo ena od poti za doseganje teh ciljev. Prav procesni pristop je marsikateri gospodarski organizaciji omogočil učinkovit preobrat. Izboljšuje uspešnost poslovanja ob zmanjšanju stroškov ter dvig zadovoljstva tako strank kot zaposlenih. Metode upravljanja (management) poslovnih procesov (v nadaljevanju MPP), ki jih je kot dobre in uspešne potrdila praksa v gospodarstvu, so v povezavi s prizadevanji Akademije Slovenskega društva za medicinsko informatiko (ASDMI) že našle pot tudi na področje zdravstva. ASDMI je v letu 2010 izvedla dve uspešni delavnici s področja MPP, pri čemer smo uporabili eno od več različnih programskih orodij, ki so za MPP dostopne v Sloveniji. Prav na željo udeležencev teh delavnic pa smo se v ASDMI odločili, da organiziramo revijalni pregled razpoložljivih orodij. Na predstavitev smo povabili naslednje ponudnike/zastopnike: • IDS Sheer d. o. o. – orodje Aris • IBM Slovenija – orodje Lombardi • Oracle Slovenija • Crea plus – orodje Mega • Microsoft Slovenija – orodje IXTLAN Komu je strokovno srečanje namenjeno? Strokovno srečanje je namenjeno vodstvenim delavcem, ki so oziroma bodo aktivno udeleženi v projektih prenove procesov v zdravstvu, vodjem informatike, vodjem kakovosti, analitikom v zdravstvu ter drugim osebam z naklonjenostjo do sprememb organizacije dela v zdravstvu. Število udeležencev je omejeno na 50. Zakaj se udeležiti revijalne predstavitve orodij MPP? Cilj te revijalne predstavitve je predstaviti udeležencem v Sloveniji dostopna programska orodja za management poslovnih procesov. Ker bo na predstavitvi sodelovalo več ponudnikov teh orodij v slovenskem prostoru, bo mogoče primerjati posamezne rešitve, pristope in izkušnje ponudnikov. Pričakujemo, da se bodo srečanja udeležili tudi uporabniki orodij, zato bo mogoče pridobiti tudi njihov pogled na uporabnost teh orodij. Pridobljene kompetence Udeleženci bodo pridobili celovit pregled programskih orodij za obvladovanje poslovnih procesov ter izhodišča za odločanje ob morebitni investiciji pri izbiri teh orodij za izvajanje tovrstnih nalog v lastni organizaciji. Revijalni pregled orodij za upravljanje poslovnih procesov strokovno srečanje v prostorih Zavoda za zdravstveno zavarovanja Slovenije (kletni prostori) Miklošičeva cesta 24 v Ljubljani v petek, 28. januarja 2011 od 9. do 15. ure Število udeležencev je omejeno na 50! KOTIZACIJA Kotizacija znaša 50 EUR (20 % DDV je vračunan). Stroške delavnice delno pokriva SDMI. V kotizacijo je vključeno: • strokovno vodenje srečanja • materiali strokovne delavnice Kotizacijo nakažite na poslovni račun SDMI: SI56 0203 1025 5493 251 pri NLB d.d. z oznako: ASDMI-MPP-2011-1 najmanj dva dni pred pričetkom delavnice.

Skip to content