ELIXIR Si

Najava strokovnega srečanja Trajnostna digitalna prihodnost zdravstva

Slovensko društvo za medicinsko informatiko

najavlja strokovno srečanje

Trajnostna digitalna prihodnost zdravstva

9. in 10. novembra 2023 v Termah Zreče

Spoštovani,

tradicionalni izobraževalni dogodek s področja digitalizacije zdravstva bo letos potekal v obliki strokovnega srečanja. Tudi tokrat bomo v programu celovito obravnavali aktualne teme.

Digitalizacija omogoča nove pristope, s katerimi dosežemo višjo kakovost in učinko vitost v zdravstvu. Zato izkoristimo številne priložnosti, ki jih med drugim omogočajo nova informacijska oprema, nove in še bolj povezane informacijske rešitve, raziskovalni dosežki, boljša uporaba podatkov, ki so na voljo, ter še bolj enotno vodenje podatkov z uporabo standardov. A hkrati upoštevajmo zakonitosti trajnostnega razvoja tako, da bodo digitalne rešitve prispevale k vzdržnosti slovenskega zdravstva.… Preberi več

Letna skupščina 2023

VABILO

Upravni odbor društva SDMI vabi vse člane društva na

LETNO SKUPŠČINO

v četrtek, dne 18. maja 2023 ob 16.00 uri
v leseni predavalnici Medicinske fakultete na Zaloški 4 v Ljubljani.

Dnevni red:

 1. Volitve delovnih teles skupščine SDMI
 2. Obravnava in potrditev poročil za leto 2022:
  Poročilo o delu SDMI (poročata predsednik in tajnica SDMI)
  Poročilo o finančnem stanju SDMI (poroča zakladnica SDMI)

  Poročilo nadzornega odbora SDMI

  Poročilo disciplinske komisije SDMI
 3. Obravnava in potrditev načrta dela in finančnega načrta za leto 2023
 4. Prenova spletišča SDMI in sodobno informiranje članov SDMI (Brane L.
Preberi več
Skip to content